INFORMARE PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. E-NFORMATION SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Vasile Lascăr, Nr. 179, Sector 2, cod fiscal RO14159813, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7755/2001, website: www.e-nformation.ro, telefon 0212102096, e-mail office@e-nformation.ro (în continuare „Enformation” sau „noi”), prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care au beneficiat sau beneficiază de serviciile furnizate de Enformation și au calitatea de utilizator înregistrat pe www.e- nformation.ro (în continuare „Utilizatorii”).

 1. Datelele cu caracter personal pe care le prelucrăm includ: nume, prenume, telefon, funcția și locul de muncă/instituția academică la care sunteți afiliat, domeniul academic de interes și adresa de email folosită la inregistrare.
 2. ENFORMATION procesează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor în temeiul:

(a) contractului de furnizare de servicii încheiat între Enformation și reprezentantul angajatorului tău/instituției academice la care ești afiliat,

(b) înscrierii și înregistrării tale în calitate de Utilizator pe website-ul Enformation pentru a beneficia de serviciile oferite de Enformation,

(c) Regulamentului, în baza art. 6 alin. 1 lit b) și f) și, acolo unde tu ți-ai dat acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal, în baza art. 6 alin. 1 lit. a).

 1. Furnizarea datelor indicate în legislația fiscală, precum şi în alte prevederi legale, reprezintă o cerinţă legală; furnizarea de alte date este voluntară, iar nefurnizarea acestora nu produce consecinţe negative.
 2. ENFORMATION procesează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pentru furnizarea serviciilor sale, în scopuri legate de acestea, în special de următoarele:

(a) pentru a pemite Utilizatorului accesarea și folosirea serviciilor oferite de Enformation;

(b) pentru îndeplinirea obligațiilor din contractele la care Enformation este parte și care au legătură cu furnizarea serviciilor oferite de Enformation către Utilizator;

(c) în scopuri de raportare sau evaluare internă cu scopul imbunătățirii serviciilor prestate;

(d) în scopul comunicării specificațiilor serviciilor de care beneficiați în calitate de utilizator al site-ului www.e-nformation.ro.

 1. ENFORMATION informează Utilizatorii că datele lor cu caracter personal pot fi divulgate următoarelor categorii de destinatari:

(a) societăților din grupul ENFORMATION, în scopuri administrative interne (de exemplu, în scopuri de raportare internă/externă sau evaluare);

(b) furnizorilor de servicii precum cele oferite de ENFORMATION sau de alt tip (de exemplu: IT, servicii de arhivare-păstrare documente, servicii contabile, fiscale, juridice sau de alt fel);

(c) autorităților centrale sau locale din România sau din străinătate, in situația in care aceste informații ne sunt solicitate;

(d) instanțelor de judecată;

(e) colaboratori, parteneri sau contractori ai ENFORMATION, numai cu scopul desfașurării serviciilor.

 1. ENFORMATION informează Utilizatorii că perioada pentru care va stoca datele lor cu caracter personal este:

(a) pe perioada desfășurării contractelor de prestări servicii, sau nu mai mult de 5 ani calculați începând cu data de inregistrării efectuate pe www.e-nformation.ro, termen minim necesar pentru ca Utilizatorii să poată beneficia și folosi serviciile ENFORMATION;

(b) termenul maxim impus de legislația fiscală, Regulament sau alte dispoziţii legale general aplicabile.

 1. ENFORMATION informează Utilizatorii că, în limitele şi în condiţiile prevăzute de Regulament, au următoarele drepturi, utilizând una dintre modalitățile listate: (i) accesul la datele sale personale; (ii) rectificarea datelor sale personale; (iii) ştergerea datelor sale personale; (iv) limitarea prelucrării datelor referitoare la acesta; (v) dreptul de a obiecta la prelucrare şi (vi) dreptul la portabilitatea datelor, după cum urmează:

(a) Dreptul de acces – se referă la dreptul să obțineți o confirmare din partea ENFORMATION că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate;

(b) Dreptul la opoziție – se referă la dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al ENFORMATION. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, există dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment;

(c) Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate din partea ENFORMATION;

(d) Dreptul la ștergerea datelor (sau “dreptul de a fi uitat“) – se referă la dreptul să solicitați să fie șterse datele dumneavoastră cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate cu nerespectarea legii; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale a ENFORMATION; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;

(e) Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care să permită verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, cerând în schimb restricționarea; în cazul în care lui ENFORMATION nu îi mai sunt necesare datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru realizarea sau constatarea unui drept în instanță; în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale ENFORMATION prevalează asupra celor ce vă aparțin dumneavoastră;

(f) Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul să primiți de la ENFORMATION datele personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit si care poate fi citit automat, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic [acest drept se aplică dacă datele cu caracter personal au fost transmise în baza consimțământului dumneavoastră conform art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 9 alin. (2) lit. a) din Regulament sau a executării sau în vederea încheierii unui contract conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament];

Drepturile de mai sus se exercită prin cerere scrisă, semnată si datată, transmisă la ENFORMATION, strada Vasile Lascăr, numărul 179, sector 2, București, telefon 0212102096, fax 0212102096 email office@e-nformation.ro.

 1. În cazul în care ENFORMATION procesează datele personale ale Utilizatorilor pe baza consimţământului acordat, aveți dreptul să vă retrageți consimţământul în orice moment. Această retragere nu afectează legalitatea prelucrării bazată pe consimţământul acordat anterior.
 2. ENFORMATION informează Utilizatorii că au dreptul să depună o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în cazul în care acestea consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă Regulamentul.
 3. Utilizatorii pot contacta responsabilul cu protecția datelor al ENFORMATION prin ENFORMATION, strada Vasile Lascăr, numărul 179, sector 2, București, telefon 0212102096, fax 0212102096 email office@e-nformation.ro.
 4. În încheiere, începand cu data de 25 mai 2018, puteti consulta pe site-ul Enformation, la adresa https://www.e-nformation.ro/politica-de-confidentialitate, Termenii de utilizare și Politica de Confidențialitate E-nformation, astfel cum va fi actualizată periodic, unde sunt detaliate aspectele din prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

ENFORMATION S.R.L. Data 21.05.2018

 

Descarca Aplicatia
↓ descarca

Member Login

Ai uitat parola?

Creează cont

Resetează parola
Te rugăm să introduci adresa ta de email. Vei primi noua parolă pe email.