Termenii și condițiile aplicabile serviciilor Enago

Acești termeni și condiții (denumiți în continuare „Termenii”) constituie cadrul contractual în care E-nformation S.R.L. prestează serviciile Enago către dumneavoastră (denumit în continuare „Dvs.” sau „Clientul”) în calitate de autor de articole, studii și/sau lucrări de specialitate. Durata contractului corespunde perioadei de timp necesare prestării serviciului; ea începe la momentul încheierii contractului și se încheie la momentul finalizării prestării serviciului de către Noi.

Cine suntem?

E-NFORMATION S.R.L., o societate română, cu sediul în str. Vasile Lascăr nr. 179, București, sector 2 020548, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7511/2001, având număr unic de identificare RO14159813, tel/fax: 021-2102096, e-mail: serviciieditare@e-nformation.ro (denumită în continuare “E-NFORMATION” sau “NOI” sau “NOSTRU”).

Ce servicii oferim?

Noi suntem distribuitorul și reprezentantul în România al Crimson Interactive Inc. (denumită în continuare „Enago”) pentru următoarele servicii:

 • Enago Author One;
 • Enago Author Services; și
 • Enago Author Education Services,

(denumite în continuare la singular „Serviciul Enago” și la plural „Serviciile Enago”).

 

Serviciile Enago sunt servicii digitale în sensul că ele permit schimbul de date constând în articole, studii și/sau lucrări de specialitate în format digital încărcate de Dvs. și interacţiunea dintre Dvs. și Noi cu aceste date.

În concret, Serviciile Enago constau în servicii de editare, traducere și/sau corectură prestate de specialiștii Enago și care oferă suport cadrelor academice și cercetătorilor din România pentru publicarea de articole, studii și/sau lucrări de specialitate în reviste de renume la nivel internațional.

 

Care este prețul pentru Serviciile Enago, cum se achită el și care este modalitatea de executare a serviciilor?

Înțelegem să răspundem tuturor solicitărilor primite din partea potențialilor clienți cu cotații de preț exacte.

Prețul pentru Serviciile Enago solicitate de Dvs. se calculează de la caz la caz în funcție de următoarele criterii principale:

 • mărimea documentului pe care Dvs. îl transmiteți către Noi pentru a fi prelucrat de specialiștii Enago (numărul de caractere cu spații);
 • revista sau publicația de specialitate în care intenționați să publicați articolul, studiul și/sau lucrarea Dvs;
 • nivelul de pregătire și experiență al specialistului/specialiștilor Enago implicați în prestarea Serviciului Enago raportat la domeniul sau aria de specialitate în care se încadrează articolul, studiul și/sau lucrarea Dvs.

Întotdeauna, odată primită solicitarea Dvs. de prestare a unui Serviciu Enago, Noi vă vom comunica o cotație de preț corespunzătoare Serviciului Enago solicitat; contractul de prestare a Serviciilor Enago dintre Noi și Dvs. se încheie doar după ce Dvs. vă dați acordul cu privire la prețul comunicat de Noi (efectuarea plății).

Cotația de preț este valabilă pentru o perioadă de 30 (treizeci) zile calendaristice calculate începând cu data la care aceasta v-a fost comunicată, perioadă în care este necesar ca Dvs. să vă exprimați acordul expres cu privire la cotația de preț. În lipsa primirii unei confirmări din partea Dvs. în interiorul termenului mai sus arătat, oferta de preț își pierde valabilitatea. În cazul în care doriți totuși plasarea unei comenzi pentru Serviciile Enago după expirarea perioadei de mai sus trebuie să reluați procedura de comandă.

Prețul pentru Serviciile Enago este datorat și se plătește în integralitate, în avans, prin plată online, în termenul de 30 zile de mai sus; prestarea Serviciilor Enago nu începe mai devreme ca întreg prețul să fie achitat. Răspunsul automat de pe web-site-ul Nostru nu este o confirmare a faptului că am demarat vreo operațiune în legătură cu comanda Dvs. și prestarea serviciilor aferente.

Cu toate acestea, în anumite cazuri speciale, E-NFORMATION își rezervă dreptul de a renunța la această clauză și poate accepta plata integrală sau parțială după livrarea către Dvs. a documentului editat. Dacă, din orice motiv, nu puteți efectua plata în avans, vă rugăm să ne contactați în scris folosind datele de contact indicate în partea de început a acestor Termeni, menționând în mod specific motivele. Luăm în considerare motive reale și putem încerca să oferim și să agreăm soluții alternative.

Pentru o mai bună înțelegere, PAȘII PRINCIPALI ÎN PLASAREA UNEI COMENZI ȘI PRESTAREA SERVICIILOR ENAGO SUNT URMĂTORII:

Pasul 1: E-NFORMATION preia comenzile Dvs. pentru Serviciile Enago prin intermediul web-site-ului www.serviciieditare.e-nformation.ro și le redirecționează către Enago pentru a primi cotațiile de preț în vederea prestării Serviciului Enago solicitat de Dvs. Comenzile se fac prin vizitarea de către Dvs. a web-site-ul și completarea formularului de comandă prezent pe web-site, cu atașarea fișierului pentru care doriți prestarea Serviciilor Enago;

Pasul 2: Ulterior, cotațiile de preț primite de E-nformation de la Enago vă sunt transmise în vederea confirmării de către Dvs. și efectuarea plății; Noi vă vom transmite la adresa de email indicată de Dvs. confirmarea acceptării comenzii împreună cu detaliile acesteia și acești Termeni; de la acel moment, contractul de prestări servicii este în vigoare și acești Termeni, inclusiv obligația Noastră de a livra Serviciul Enago în urma îndeplinirii obligației Dvs. de a plăti prețul,;

Pasul 3: Dvs. efectuați plata online în integralitate a prețului Serviciilor Enago;

Pasul 4: În funcție de opțiunea exprimată de Dvs. la momentul plasării comenzii prin bifarea sau nu în cadrul formularului de comandă a căsuței relevante și, condiționat de realizarea Pasului 3 de mai sus, începerea Serviciilor Enago constând în transmiterea fișierului primit de la Dvs. către Enago are loc după cum urmează:

 • fie imediat după ce Pasul 3 a fost realizat, în cazul în care Dvs. v-ați dat acordul prealabil expres ca prestarea Serviciului Enago să înceapă de îndată ce plata prețului a fost realizată și ați confirmat în mod expres că ați luat cunoștință de faptul că veți pierde dreptul de retragere după executarea integrală de către Enago a Serviciilor Enago solicitate de Dvs.;
 • fie după expirarea unui termen de 14 (paisprezece) zile calculat începând cu prima zi următoare celei în care Pasul 2 a fost realizat, perioadă în care Dvs. vă puteți exercita dreptul de retragere din contractul de prestări servicii; modalitatea de retragere din contract este detaliată mai jos.

Pasul 5: Enago prestează Serviciile Enago pe care le-ați contractat și transmite către Noi fișierul final rezultat în urma prelucrării;

Pasul 6 (ultimul): Noi vă transmitem un email prin care vă informăm că Serviciul Enago a fost finalizat și că lucrarea finală poate fi descărcată accesând web-site-ul Nostru; acest moment marchează executarea completă a Serviciilor Enago, cu excepția cazului în care Dvs. și Noi am convenit în mod expres altfel.

 

Pentru editarea directă a TeX și pentru editarea unui fișier TeX în format de livrare MS Word, vă solicităm să ne transmiteți întotdeauna fișierul PDF împreună cu fișierul TeX. În cazul în care nu ne transmiteți fișierul PDF, vă comunicăm un e-mail pentru a ne trimite fișierul PDF. Cu toate acestea, dacă nu primim fișierul PDF, nu vă vom putea trimite oferta și nici nu vom putea începe să prestăm serviciile.

Pentru editarea fișierului PDF în format de livrare PDF avem nevoie de documente cu o singură coloană cu spațiere dublă. Acest lucru se datorează faptului că este dificil să editați fișiere în format coloană dublă și spațiu unic, deoarece nu există suficient spațiu pentru scris, iar marcajul final este adesea ilizibil. În cazul în care documentele Dvs. nu respectă cerințele menționate mai sus, vom schimba formatul fișierului de livrare în MS Word pentru menținerea calității documentului editat. Acest lucru vă ajută să vedeți în mod clar modificările efectuate cu ajutorul instrumentului „urmăriți modificările” (Review/Track Changes).

Care este termenul de prestare a Serviciilor Enago și cum livrăm documentele către Dvs.?

Livrăm întotdeauna lucrările în termenul promis și la adresa de email indicată de Dvs.. În cazul în care nu primiți de la Noi email-ul prin care vă informăm că Serviciul Enago a fost finalizat și că lucrarea finală poate fi descărcată de pe web-site-ul Nostru, vă rugăm să ne contactați imediat. În plus, verificați folderul de poștă electronică nedorită (Junk/Spam).

Termenul de prestare a Serviciilor Enago este de maxim 7 (șapte) zile lucrătoare.

Termenul se calculează în funcție de opțiunea exprimată de Dvs. prin bifarea sau nu în cadrul formularului de comandă a căsuței relevante după cum urmează:

 • fie începând cu data la care prețul a fost primit în integralitate în contul Nostru,
 • fie începând cu prima zi ce urmează expirării unei perioade de 14 (paisprezece) zile calculat de la data intrării în vigoare a contractului, termen în interiorul căruia Dvs. vă puteți exercita dreptul de retragere din contractul de prestări servicii.

Dacă există o neconcordanță între termenul limită indicat de Dvs. (respectiv 5 sau 7 zile) și selecția priorităților făcută de Dvs. în formularul de comandă, vom alege selecția priorităților și nu termenul limită atunci când vă vom oferi cotația de preț.

Dreptul de retragere, condițiile, termenele și procedurile de exercitare a acestuia

Dvs. beneficiați de o perioadă de 14 (paisprezece) zile pentru a vă retrage din contract, perioadă calculată începând cu prima zi următoarele celei în care contractul a intrat în vigoare, fără să fiți nevoit să justificați în vreun fel decizia de retragere. Odată cu expirarea perioadei de mai sus se stinge și dreptul Dvs. de a vă retrage din contract.

În cazul în care Dvs. vă exercitați dreptul de retragere, E-NFORMATION va proceda la restituirea către Dvs. a prețului încasat sau a unei părți din acesta prin transfer bancar în contul având detaliile indicate de Dvs., după deducerea comisioanelor ocazionate de transfer, după cum urmează:

 • dacă Dvs. v-ați dat acordul prealabil expres ca prestarea Serviciului Enago să înceapă de îndată ce plata prețului a fost realizată, E-NFORMATION va proceda la reținerea sumelor din preț indicate în Politica de înlocuire, anulare și expirare indicată mai jos și va plăti către Dvs. diferența rămasă, după deducerea comisioanelor ocazionate de transferul bancar;
 • dacă Dvs. NU v-ați dat acordul prealabil ca prestarea Serviciului Enago să înceapă de îndată ce plata prețului a fost realizată, E-NFORMATION va proceda la restituirea întregului preț achitat de Dvs., fără deducerea comisioanelor ocazionate de transfer.

În vederea exercitării dreptului de retragere din contract, Dvs. urmează fie să notificați E-NFORMATION în scris, prin email, la datele de contact indicate în partea de început a acestor Termeni, arătând în mod expres intenția Dvs. de a vă retrage din contract.

Politica de înlocuire, anulare și expirare

E-NFORMATION și Enago urmează o politică simplă privind înlocuirea și anularea de către Dvs. a comenzii privitoare la fișierul transmis. Această politică vă ajută să minimizați erorile ocazionate de plasarea de către Dvs. a unei comenzi privind un fișier greșit. Politicile de înlocuire și de anulare sunt explicate mai jos.

Politica de înlocuire

 • Nu înlocuim fișierele care, ulterior transmiterii inițiale de la Dvs. către Noi, sunt revizuite și retrimise către Noi pentru editare;
 • Fișierul inițial transmis de Dvs. către Noi poate fi înlocuit doar dacă ați intenționat transmiterea către Noi a unui alt fișier, diferit în totalitate de cel transmis inițial, doar înainte ca procesarea serviciilor Enago pentru fisierul transmis inițial sa fie demarate..

Politica de anulare pentru serviciile de editare

 • O anulare va fi permisă numai dacă un fișier greșit a fost trimis pentru editare;
 • Anularea trebuie făcută prin e-mail la serviciieditare@e-nformation.ro;
 • Există o taxă de anulare percepută pentru a anula fișierul greșit trimis și a-l înlocui cu un fișier complet nou;
 • Taxa de anulare va fi calculată în funcție de munca depusă deja de Noi, Enago sau specialiștii Enago până la procesarea anulării Dvs. astfel cum se arată în tabelul de mai jos:
Starea comenzii și a prestării serviciilor Taxa de anulare % din prețul serviciilor
Nu a fost demarată nicio operațiune în legătură cu comanda și prestarea serviciilor 0%
Prelucrarea inițială a comenzii a fost făcută 25%
Prestarea serviciilor a fost alocată către specialiștii sau contractanții Enago 50%
Serviciile au fost finalizate și lucrarea este gata de livrare 100%

 

Restituirea Prețului Achitat ca urmare a Anulării

Restituirea Prețului Achitat se face prin transfer bancar în contul având detaliile indicate de Dvs..

Comisioanele ocazionate de restituirea prețului achitat sau a unei părți din acesta, după caz, vor fi deduse din suma restituită, cu excepția cazului în care Dvs. nu v-ați dat acordul prealabil ca prestarea Serviciului Enago să înceapă de îndată ce plata prețului a fost realizată, caz în care vi se va restitui întreg prețul achitat de Dvs., fără deducerea vreunui comision. De asemenea, toate taxele suplimentare pentru trimiterea înapoi către Dvs. a prețului serviciilor, dacă există, vor fi deduse din suma restituită.

Conformitatea Serviciilor Enago

Serviciile Enago sunt prestate la standardele de profesionalism și exigență care asigură că documentul livrat către Dvs. respectă cerințele impuse de revista/revistele sau publicațiile în legătură cu care ați solicitat prestarea serviciilor și că respectivul document nu va fi refuzat la publicare pentru motive ce privesc editarea sau corectura sau intervențiile făcute de Enago asupra textului fișierului comunicat inițial de Dvs.

În cazul în care aveți vreo reclamație sau observație în legătură cu Serviciile Enago, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la datele de contact indicate în partea de început a acestor Termeni și vom încerca rezolvarea ei într-o variantă benefică pentru Dvs. și pentru Noi.

Alternativ, puteți accesa link-urile de mai jos pentru mai multe detalii cu privire la procedura de reclamații în fața Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) sau de soluționare online a litigiilor:

ANPC: https://anpc.ro/

Platforma SOL (Solutionarea online a litigiilor): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

 

Limitarea răspunderii E-nformation

E-NFORMATION include toate diviziile, filialele, succesorii, companiile-mamă și angajații, partenerii, directorii, agenții și reprezentanții acestora, precum și orice furnizori terți sau surse de materiale. E-NFORMATION acționează cu profesionalism, în mod prudent și cu diligența așteptată de la un profesionist, luând măsurile de precauție necesare pentru a proteja fișierele transmise de către Dvs.. Cu toate acestea E-NFORMATION nu își asumă niciun fel de răspundere pentru pierderea sau alterarea fișierelor cauzată de orice factori, cum sunt dar fără a se limita la: pene de curent, defecțiuni hardware și/sau software, viruși informatici, dezastre naturale sau a orice alte aspecte și factori neprevăzuți care nu se află sub controlul Nostru, cu excepția cazului în care E-NFORMATION a acționat cu intenție sau culpă gravă.

Dvs. păstrați răspunderea și sunteți responsabil pentru crearea de copii de rezervă și de arhivă ale fișierelor pe care le transmiteți către Noi. E-NFORMATION nu va fi în niciun caz responsabilă față de Dvs. sau față de orice altă persoană pentru orice pierdere, modificare, corupere, eroare, omisiune sau modificare a fișierelor transmise.

În niciun caz E-NFORMATION nu va fi responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu sau daună, fie în baza acestor Termeni, fie în baza unui alt temei, ca urmare a utilizării și/sau fundamentării deciziei Dvs. pe materialele de pe web-site-ul www.serviciieditare.e-nformation.ro.

E-NFORMATION nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere, oricum ar apărea, sau orice daune indirecte, speciale, incidentale, chiar dacă este informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

E-NFORMATION este responsabilă doar pentru intermedierea contractării de Servicii Enago între Dvs., în calitate de Client, și Enago, în calitate de prestator al Serviciilor Enago. Prin urmare, E-NFORMATION are nicio răspundere cu privire la sau legată de punctele de vedere și ideile exprimate în fișiere, acestea fiind și aparținând Dvs., în calitate de autor și utilizator al Serviciilor Enago.

În orice situație, răspunderea E-NFORMATION pentru orice prejudiciu care poate fi cauzat de orice întârziere, defect sau din orice alt motiv, precum și daunele care pot sau ar putea fi suportate de Dvs. sunt limitate la un cuantum maxim egal cu prețul efectiv plătit de Dvs. pentru achiziționarea respectivului Serviciu Enago.

Politica de Expirare

Unele dintre serviciile noastre de asistență pentru publicare necesită contribuția Dvs. pentru a finaliza următorul pas (dacă există) sau pachetul. Dacă nu aveți nevoie de servicii sau de pașii următori, vă rugăm să ne anunțați la serviciieditare@e-nformation.ro Dacă nu primim niciun răspuns sau solicitare de a finaliza pașii/serviciile ulterioare din partea Dvs. în termen de 270 (două sute șaptezeci) de zile de la data ultimului serviciu livrat, atunci pachetul/serviciul Dvs. va fi considerat închis și va fi tratat ca finalizat fără livrare.

 

 

URL-ul Jurnalului

Responsabilitatea de a furniza un URL funcțional cu Ghidul Jurnalului pentru formatare revine Dvs. în cadrul formularului de comandă. Este posibil să vă răspundem sau nu la o solicitare dacă adresa URL a jurnalului furnizată de Dvs. este inactivă sau într-o altă limbă decât engleză.

Conținutul Fișierului transmis de Dvs.

Prin încărcarea pe web-site-ul E-nformation sau prin transmiterea oricărui conținut și/sau fișier al Dvs., îi oferiți lui E-NFORMATION (și celor cu care aceasta lucrează, inclusiv Enago și colaboratorilor acestuia) o licență neexclusivă, la nivel global, fără redevențe și plătită integral, transferabilă și sublicențiabilă, perpetuă și irevocabilă, pentru a copia, stoca și utiliza conținutul și/sau fișierul Dvs., LIMITAT și STRICT în legătură cu furnizarea Serviciilor Enago și/sau a software-ului folosit pentru sau în legătură cu acestea și pentru a îmbunătăți algoritmii care stau la baza Serviciilor Enago și/sau a software-ului. Aceste date utilizate nu sunt identificabile personal și sunt utilizate numai pentru a îmbunătăți Serviciile Enago și/sau software-ul. Ele NU vor fi utilizate în niciun alt scop.

Drepturile Dvs. de Autor și Proprietate Intelectuală

E-NFORMATION, Enago, angajații, colaboratorii și prestatorii lor terți de servicii nu au și nu vor avea nicio pretenție cu privire la vreun articol, studiu sau lucrare care le-a fost transmisă de Dvs. în scopul prestării Serviciilor Enago.

Orice fișiere și/sau documente transmise de Dvs. către Noi (denumite în continuare „Documentele”) sunt și vor rămâne proprietatea Dvs. intelectuală. În acest sens, editorii Enago au semnat un acord de renunțare și confidențialitate pentru a înlătura orice fel de pretenții din partea lor cu privire la orice drept de autor și/sau proprietate intelectuală transmisă pentru sau în legătură cu prestarea Serviciilor Enago.

Dvs. sunteți răspunzător și Noi înțelegem că Dvs. declarați că ați obținut toate drepturile legale necesare, inclusiv dar fără limitare la drepturile de autor, din partea oricăror terți pentru sau în legătură cu Documentele sau porțiuni ale acestora care aparțin unor terțe părți. Este responsabilitatea Dvs. să hotărâți dacă este necesar pentru Dvs. să obțineți și/sau să dețineți orice licențe necesare pentru a utiliza conținut terț care face parte din Documente. Sunteți de acord și vă obligați să nu utilizați Serviciile Enago pentru sau în legătură cu, precum și să nu furnizați Documente ce conține materiale care fie încalcă drepturi de autor, fie sunt ilegale sau cu conținut sexual explicit, amenințătoare, abuzive, hărțuitoare, defăimătoare sau rasiale, etnice sau în alt mod inacceptabile, inclusiv dar fără limitare la orice materiale care ar putea da naștere oricărei răspunderii a E-NFORMATION, Enago sau a colaboratorilor acestora sau prestatorilor terți de servicii, sau care ar putea afecta negativ imaginea publică, reputația sau clientela E-NFORMATION, Enago sau a colaboratorilor sau prestatorilor terți de servicii.

Notificarea Modificărilor

E-NFORMATION își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment, cu sau fără a vă notifica cu privire la astfel de modificări. Orice comandă deja plasată și orice prestare de servicii în curs se supune Termenilor aplicabili la momentul intrării în vigoare a contractului. Modificările vor afecta utilizarea Serviciilor Enago de către Dvs. numai după data intrării în vigoare a respectivelor modificări și numai pentru comenzi viitoare, cu excepția cazului în care Dvs. agreați în mod expres altfel. Utilizarea Serviciilor Enago de către Dvs. după ce E-NFORMATION v-a notificat cu privire la astfel de modificări și Dvs. nu veți fi transmis un răspuns prin care să refuzați în mod expres respectivele modificări, va fi considerată o acceptare tacită de către Dvs a modificărilor în ce privește comenzile plasate ulterior.

Distrugerea Fișierelor și a Documentelor primite de la Dvs.

E-NFORMATION și Enago își rezervă dreptul de a salva fișierele și documentele pe sistemele sale în conformitate cu Politica privind confidențialitatea și fișierele cookie, Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal și legea română. Dacă doriți în mod specific și expres să ștergem fișierele și documentele Dvs. din sistemele noastre, trebuie să ne trimiteți un email cu o solicitare în acest sens.

Web-site-ul www.serviciieditare.e-nformation.ro

Acest web-site este deținut și operat de E-NFORMATION și este protejat de legile internaționale privind drepturile de autor și mărcile comerciale. Nu aveți dreptul să modificați, să copiați, să reproduceți, să republicați, să încărcați, să postați, să transmiteți sau să distribuiți în niciun fel niciun material de pe acest web-site, incluzând cod și software. Nu aveți dreptul să descărcați materiale de pe acest website pentru uz personal, necomercial.

Legea aplicabilă

Acești Termeni aplicabili Serviciilor Enago furnizate de Enago se completează cu Termenii și Condițiile, Politica privind confidențialitatea și fișierele cookie și cu Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, documente prezentate pe web-site-ul www.serviciieditare.e-nformation.ro ce aparține E-NFORMATION, toate acestea fiind supuse și interpretate potrivit legii române. Orice dispute sau litigii cu privire la Termeni vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din București, România.

Orice prevedere existentă în acești Termeni care privește și/sau reprezintă o reflectare a legislației aplicabile din domeniul protecției consumatorului NU se aplică comenzilor de Servicii Enago făcute de clienți care sunt entități sau persoane juridice (de exemplu, nu se aplică dreptul de retragere).

Alte Aspecte

E-NFORMATION poate, la discreția sa exclusivă și absolută, să înceteze imediat prestarea Serviciilor Enago și contractul de prestări servicii, în cazul în care comportamentul Dvs. nu respectă acești Termeni.

Prin utilizarea Serviciilor Enago, sunteți de acord și vă obligați să respectați în integralitate acești Termeni. În cazul în care aveți obiecții cu privire la oricare clauză din acești Termeni sau oricare modificări ulterioare ale acestora sau aveți o nemulțumire, de orice fel, în legătură cu web-site-ul, singura opțiune disponibilă Dvs. este de a înceta utilizarea web-site-ului și a Serviciilor Enago.

Member Login

Ai uitat parola?

Creează cont

Resetează parola
Te rugăm să introduci adresa ta de email. Vei primi noua parolă pe email.